För att rösta i EU-valet skriva bara ”Pax” på en tom valsedel

Partiet för dig som hellre vill ha fred än krig

  • Pax är ett enfrågeparti för fred
  • Pax har ingen annan agenda i EU än att förespråka fred
  • Pax finns för oss som vill kunna välja fred
  • En röst på Pax är din möjlighet att säga att fred är viktigt
  • En röst på Pax i EU-valet är ett sätt för oss väljare att ge ett tydligt besked, till de som bestämmer, att vi vill ha fred
  • Pax är det självklara valet för dig som inte längre vill ha krig
  • En röst på Pax är för Fred!
  • Allt du behöver göra är att skriva ”Pax” på en tom valsedel

En röst på Pax kan vara ett avgörande val för framtiden!