Partiprogram

Pax är…

 • Pax är ett nytt parti på den svenska politiska arenan.
 • Pax är ett så kallat enfrågeparti.
 • Pax enda och högsta prioritet är fred
 • Pax vill sluta spendera landets gemensamma resurser på militär upprustning och krigsförberedelse
 • Pax vill avveckla det svenska försvaret
 • Pax har inte och vill inte ha åsikter i någon annan fråga.
 • Pax ställer upp i EU- valet för att lyfta frågan om fred och inte bara militär rustning 
 • Pax har ingen hemvist i den rådande blockpolitiken i Sverige.
 • Pax är ett parti som alla som önskar fred kan rösta på oavsett politisk tillhörighet i övrigt
 • Pax tar endast ställning mot krig och för fred
 • Pax erbjuder väljarna möjligheten att med sin röst påverka Sverige att välja en fredlig framtid.
 • En röst på Pax innebär ett tydligt besked till de som bestämmer att vi vill ha bestående fred

Pax vill…

Pax vill gör det väldigt enkelt för dig som väljare. Pax vill ge dig möjligheten att göra att din önskan för fred hörs och respekteras. Pax har bara en punkt i sitt partiprogram. Bara en sak  för dig som väljare att ta ställning till. Antingen så vill du ta krafttag för fred eller så vill du det inte. Du kan med hjälp av Pax nu välja om du inte längre önskar att dina skattepengar ska användas till att rusta för krig. Pax är det enda partiet som i praktiken vill att Sverige ska verka för fred. Andra partier säger sig önska fred men vill istället förbereda sig på krig genom militär rustning. Vad vill du?

Pax är latin och betyder fred eller vapenvila.

Pax vill att vi prioritera fred framför krig.

Pax vill att vi i Sverige väljer att lägga ner våra vapen för att istället söka fredliga lösningar.

Pax vill att Sverige avvecklar sitt militära försvar.

Pax ståndpunkt i andra frågor

Pax har inga politiska maktambitioner utan driver endast en sakfråga.

Pax ber inte om väljarnas förtroende för någon diffus politisk agenda.

Pax har som främsta syfte att så snart som möjligt kunna avveckla sig själv.

Pax avsikt är att redan innan valet vara tydliga med vad en röst på Pax i praktiken innebär. Pax vill inte att en röst för fred ska innebära en osäkerhet i övriga frågor.

Pax engagerar sig endast för fred. I alla övriga frågor kommer Pax avstå från att ha en åsikt

Pax anser att det är viktigt att komma ihåg att hela Sveriges befolkning och alla dess politiker i grunden har samma mål. Pax tror att vi alla, oavsett politisk åsikt i övrigt,  vill det som är bäst för Sverige, dess invånare och världen i stort. Pax vill inte vara en del av ett konfliktskapande debattklimat och polarisering.

Pax vision för framtiden

Pax gör bedömningen att om Sverige som ett föregångsland väljer att avveckla sitt militära försvar, så kan det på sikt leda till en rad positiva effekter, både i Sverige och internationellt. Pax kan naturligtvis inte lämna några garantier för detta men anser ändå att Paxs förslag kan leda till en mer förhoppningsfull framtid för Sverige, världen och mänskligheten i stort.

 • Om Sverige väljer att lägga ner sitt militära försvaret så kommer det att innebära att Sverige blir det första landet som verkligen prioriterar fred på allvar.
 • Sverige kan därmed bli ett exempel och förebild för andra länder att välja att prioritera fred i samma utsträckning.
 • Visionen på lite längre sikt är att Sveriges val att prioritera fred ska visa sig så framgångsrikt att medborgare i andra länder ska frestas att kräva detsamma av sina regeringar.
 • Ju fler länder som väljer att avveckla försvaret desto mindre risk för framtida krig och desto tryggare värld
 • Att avveckla militära försvar runt om i världen ser Pax som en av de bästa förutsättningarna för att vända dagens dystra framtidsutsikter med annalkande kriser och stundande katastrofer.
 • Att avveckla försvaret tror Pax kan vara en förenande kraft som sträcker sig över landsgränser och skapar en värld med framtidstro. 
 • Istället för att vi som lever nu ska bli den generation som startade nya krig så har vi har möjlighet att ge oss själva rollen som de som tog ansvar och skapade bestående fred.
 • Vi har möjligheten att bli fredsgenerationen som ställd inför hotande konflikter gav mänskligheten nytt hopp!

Att rösta på Pax är att ge förutsättningar för en förhoppningsfull framtid. Att inte rösta på Pax är däremot att fortsätta på inslagen väg. Det är upp till dig vilket val du vill göra och om du vill ge dina barn och framtiden bättre möjligheter, eller inte.

Pax som parti i framtiden

Pax som parti har bara en punkt på sitt program. När den punkten är uppnådd har Pax som ett enfrågeparti spelat ut sin roll och borde liksom försvaret avvecklas. Det är dock möjligt att det inom Pax vuxit fram en vilja att ytterligare bidra till det svenska samhället och EU på ett eller annat sätt. Pax har dock inte bett om eller fått några väljares förtroende för det. Om personer inom Pax vill göra något ytterligare så ska partiet först ombildas och eventuellt ett nytt partinamn väljs för att sen söka stöd för den nya politiken i ett nytt val. Ingen som väljer att ge Pax sitt stöd i det här valet och inför den kommande mandatperioden ska behöva känna att de gett sin röst till någon okänd agenda.